RF SISU Skånes utbildningar

Torsdag 5 oktober: Akut omhändertagande (Kristianstad)
Utbildningen belyser sportspecifika akuta idrottsskador som t.ex. fot, knä och huvudskada. Utrustning som förbandsväska samt god teknik i kompressionsbehandling är verktyg som ledare kan ha nytta av när olyckan är framme, och som gås igenom på utbildningen.

Onsdag 11 oktober: Grundutbildning för tränare (Malmö)
Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare.

Onsdag 25 oktober: Introduktion till idrottspsykologi (digital)
En bra start för ledare eller aktiva utan förkunskaper i idrottspsykologi och som ger en överblick inom området och hur du praktiskt kan dra nytta av kunskaperna.

Torsdag 26 oktober: Tejpning (Malmö)
Utbildningen belyser färdigheter som krävs för att förebygga och kunna hantera tejpning vid de vanligast förekommande skadorna.

Måndag 30 oktober: Mitt första ledaruppdrag (Helsingborg)
Vi erbjuder nya, unga ledare en förberedande utbildning i ämnet ledarskap. Målet är att de efter denna utbildning ska känna sig mer trygga i sitt första ledarskap.

Information från RF

Samverka med skolan under Idrottens dag
Fredagen den 29 september 2023 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. RF-SISU Skåne stöttar föreningen med arvode och stöttar ibland även med material för att möjliggöra att aktiviteten kan genomföras.

Om du vill samarbeta med en skola under Idrottens dag kan du klicka på kontaktuppgifter nedan (excel-fil).
Mer information om Idrottens dag: www.idrottensdag.se
Mer om skol- och föreningssamverkan

Utbildningar och mötesplatser för RF-SISU Skåne

Här är listan på utbildningar och mötesplatser vi på RF-SISU Skåne erbjuder under augusti och september:

 

Digitala utbildningar

4 september – Menssäkrad idrottsförening

6 september – Grundläggande föreningsekonomi

Utbildningar i sydväst

22 augusti – Workshop Malmö – LOK-stödsregler och IdrottOnline

29 augusti & 24 september – Grundutbildning för tränare (Malmö)

9 september – Idrottspsykologi – Tema – Ledarskapets betydelse för nervositet och stress

12 september – HLR med hjärtstartare – för föreningar i Svedala kommun

16 september – Mitt första ledaruppdrag

18 september – Hon på hästgården, det är jag – föreläsning med Sophie Jahn och panelsamtal kring trygg idrott

21 september (start i digitalt klassrum) samt fysiska träffar i Malmö 14 & 28 oktober – Fortsättningsutbildning för tränare

 

Webbinarier IdrottOnline
10 augusti – LOK-stödsansökan & kommunfil IdrottOnline

15 augusti – Nya LOK-regler – förening

17 augusti – Närvarorapportering i IdrottOnline – LOK

14 september – Vad jobbar föreningen med i IdrottOnline

19 september – Begränsat registerutdrag i IdrottOnline

Utbetalning av material bidrag.

Vi gratulerar följande föreningar som fick del av vårt material bidrag.
Real Fighter Sällskap
Skurups Kick och Boxningsklubb
Borgen Fight Center IF
Svedala Kampsportförening
KFUM Malmö
Näsets Budoklubb
Lomma CJJ
Kempo karate föreningen Dalby
Lunds aikidoklubb
OBS! Nästa omgång att söka material bidrag blir den 15 november till den 15 december som avser inköp mellan den 16 juni till 15 december.

Kommande utbildningar från RF SISU Skåne

Tisdag 11 april: Valberedningsarbete i praktiken (Malmö)

Torsdag 13 april: Pedagogik och metodik för tränare – konsten att lära ut din tränare (Digital)

Onsdag 3 maj: Grundutbildning för föreningsledare (Digitalt första tillfälle, andra i Malmö)

Torsdag 4 maj: Grundutbildning för tränare (Ystad)

Lördag 6 maj: Basal Idrottsmedicin (Helsingborg)

Måndag 8 maj: IdrottOnline – Administration – Fortsättning (Digital)

Följ länken för mer infromation:

https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/folkbildning-utbildning/vara-utbildningar?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3